+31 157370486 info@qmes.nl
Over ons

QM Environmental International B.V. is gespecialiseerd in milieu-biotechnologie en biedt geïntegreerde oplossingen voor milieuproblemen in bodem, water en lucht.

QM Environmental International is een internationaal opererend bedrijf met vertegenwoordiging in vele Europese landen. QM Environmental International werkt in nauwe samenwerking met klanten in de industriële, publieke en overheidssector. QM Environmental International is betrokken bij uitgebreid lopend onderzoek om nieuwe en verbeterde bio-reagentia en technieken te ontwikkelen en te ontwikkelen om de verontreinigingsproblemen in de wereld aan te pakken.
QM Environmental International biedt een breed scala aan oplossingen voor milieukwesties die de kwaliteit van het leven in dichtbevolkte gebieden zullen helpen verbeteren.

QM Environmental International onderzoeksbenadering is in wezen pragmatisch. Gedurende vele jaren heeft de combinatie van operationele en laboratorium-gebaseerde onderzoekservaring geleid tot innovatieve en praktische oplossingen die een snelle biologische afbraak van een spectrum van organische verontreinigende stoffen mogelijk maken.

De biotechnologische producten die QM levert aan verschillende sectoren voldoen aan de Klasse 1-norm voor micro-organismen zoals gedefinieerd door de Europese Federatie van Biotechnologie (E.F.B.) en de Europese richtlijn 2000/54 en worden “Over het algemeen beschouwd als veilig”.

Intensieve controle vóór, tijdens en na de productie van ingrediënten en eindproducten garandeert de veiligheid van de producten voor flora en fauna. Het productieproces en de kwaliteitscontrole van onze microbiële producten is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Technisch gezien zijn er weinig beperkingen bij de aanpak van milieuproblemen veroorzaakt door koolwaterstoffen en andere organische vervuiling in bodem, water en lucht. Tot dusverre heeft de QM Environmental International-aanpak zich bewezen in:

 • Industriële en communale afvalwaterzuivering
 • Bioremediatie van vervuilde grond en grondwater
 • Geur controle
 • Vet & Olie en H2S controle in riolen en rioolgemalen
 • Reiniging van Horeca keukenvloeren, afvoeren en vetafscheiders
 • Algencontrole in vijvers en meren
 • Compostering van plantaardig afval
 • Commerciële visteelt, Landbouw en Veeteelt
 • QM Environmental Services kiest voor de meest milieuvriendelijkste oplossing wanneer het gepresenteerd wordt met een probleem. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling van producten en applicaties gekeken wordt naar het milieurendement dat deze ontwikkeling oplevert, dit wordt vergeleken met alternatieven. Het uiteindelijke product of applicatie is een combinatie van kosteffectiviteit en milieurendement.

  De QM Environmental Services producten kunnen onderverdeeld worden in 4 categorieën:

 • Bioaugmentatie Producten
 • Organische substraten voor denitrificatie processen in de afvalwaterzuivering & Anaerobe Bioremediatie van Grondwater
 • Geur Controle Systemen & Producten
 • Laboratorium & Consultancy Services