+31 157370486 info@qmes.nl
Bioremediatie

Tegenwoordig wordt bioremediatie met succes gebruikt als grond- en grondwatersaneringstechnologie. Veel bioremediatie systemen, zowel in-situ als ex-situ technieken, resulteren meestal in aanzienlijke kostenbesparingen. Sinds het begin van de jaren tachtig zijn zowel in-situ als ex-bioremediatie projecten met succes wereldwijd voltooid met behulp van biostimulatie en bioaugmentatie.

QM Environmental International levert een scala aan microbiële bioaugmentatie producten, bioactivatoren, organische substraten en nutriënten voor gebruik in zowel aërobe als anaerobe bioremediatie. De meest voorkomende verontreinigingen, variërend van alifatische koolwaterstoffen zoals petroleumproducten (benzine, diesel, huisbrandolie) en smeeroliën, aromatische verbindingen zoals benzeen, tolueen ethylbenzeen en xylenen tot gechloreerde oplosmiddelen zoals PER en TRI, kunnen met deze producten worden behandeld.

De volgende producten zijn beschikbaar:

Aeroob
Product Verontreinigingen

MicroCat

BAC range

EOx

Petroleum koolwaterstoffen

(diesel, huisbrandolie,  benzine, MTBE, BTEX, creosoten, PAK’s, PCP, Vinyl Chloride, 1,4-dioxane,…)

Anaeroob
Product Verontreinigingen

EOS 100, Pro, QR

EOS ZVI, ZVIxl

EAS

Gechloreerde oplosmiddelen, Ethenen

(PER, TRI, DCE, VC);

Ethanen (Trichloorethaan);

Methanen (Tetrachloormethaan);

Perchloraat (ClO4); Chromaat (CrO4 2-); Explosieven (TNT, RDX, HMX); Nitraten; Radionucliden (TcO4- , UO22+); Acid mine drainage

Petroleum koolwaterstoffen

(diesel, huisbrandolie,  benzine, MTBE, BTEX, creosoten, PAK’s, PCP, Vinyl Chloride, 1,4-dioxane,…)

BAC -range

Microbieel consortium van Dehalococcoides mccartyi (DHC) verrijkt met andere dechlorerende bacteriestammen voor de volledige dechlorering van een variatie aan gechloreerde oplosmiddelen en andere verbindingen.

Additieven voor Grondwater aapassing
Product Verontreinigingen
CoBupHMg

Veilige, eenvoudig te gebruiken, langdurig werkende colloïdale buffer.

Te gebruiken in combinatie met EOS geëmulgeerde sojaboonolie producten.

Bij QM Environmental International zijn we gericht op het produceren van resultaten, niet alleen het verkopen van producten. We werken met consultants en bodemsaneerders tijdens het ontwerp en de implementatie van het bioremediatieproject om ervoor te zorgen dat onze producten hun volledige potentieel bereiken wanneer ze worden toegepast.

QM Environmental International en EOS Remediation kunnen u helpen bij het evalueren van de haalbaarheid van het gebruik van onze technologieën. Vul het juiste site-evaluatieformulier in en retourneer het per e-mail:

Of gebruik de online ontwerptool op de website van EOS Remediation.

Meer dan alleen een product

Met als resultaat dat, MicroCat  en EOS  bioaugmentatie en biostimulatie producten, bodemsaneerders in staat stellen om:

  • Consistente, stabielere biologische afbraaksnelheden te behalen
  • Lagere saneringskosten en ailieuaansprakelijkheid te ervaren
  • Saneringsdoelstellingen te bereiken

Of het nu wordt toegepast als onderdeel van een routinematig saneringsplan of in een noodgeval, MicroCat en EOS  bioaugmentatie- en biostimulatie producten kunnen helpen bij het saneren van vervuilde industriële, commerciële en residentiële locaties.

Klik hier om meer te lezen over biostimulatie en bioaugmentatie m.b.v. de producten van QM Environmental International.

Of neem contact op met QM Environmental International om te ontdekken wat MicroCat en EOS voor uw saneringsproject kunnen betekenen.